VALUE MODELS FOR MEANINGFUL INNOVATIONS
PROFESSIONALISERING INNOVATIE ECOSYSTEEM
AN APPROACH FOR HANDLING WICKED PROBLEMS IN A COOPERATIVE ECOSYSTEM FOR GREENHOUSE HORTICULTURE
Greenport West-Holland initiates and facilitates innovation in greenhouse horticulture by directing an ecosystem and thematic collaboration. In this project, funded by the province of South Holland, we professionalise this approach, in collaboration with all parties involved, and set up a learning system for those involved.

Innovatiepact 2 (2021 - 2024) heeft tot doel om innovatie te initiëren en te faciliteren in de Nederlandse tuinbouw, gericht op een transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Het is met name van belang om complexe innovaties met een langere tijdshorizon, die niet vanzelf door de sector worden opgepakt, te ondersteunen. Gedurende Innovatiepact 1 (2018 - 2020) is - onder leiding van Greenport West-Holland, een thema- en projectenportfolio opgebouwd waar de diverse partners uit bedrijven/organisaties, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties elkaar vinden in de uitdagingen waar het cluster zich voor gesteld ziet. Rondom tien huidige thematische Communities of Practice - in verschillende stadia van ontwikkeling - is veel werk verzet en geëxperimenteerd met verschillende aanpakken.

De stap naar Innovatiepact 2 heeft als doel de aanpak verder te professionaliseren, met bijzondere aandacht voor:
  • Transitie van projectgebonden samenwerking naar proces- en netwerkgerichte samenwerking tussen projecten,
  • Transitie van onderzoeksgedreven naar een ondernemersgedreven aanpak met impact,
  • Het realiseren van cross-overs en kennisdelen in en tussen de Communities of Practice.
Greenport West-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben TU/e LightHouse gevraagd om een project te formuleren om deze transitie naar een professionelere aanpak te faciliteren als een leerproces maar ook leidend tot concrete tools voor de organisatie. De eerste stap is het ontwerpen van een aanpak samen met de betrokkenen, die in de operationele uitvoering van het Innovatiepact 2 uitgevoerd kan worden. Op basis van kennis en praktische ervaring op het gebied van innovatie, innovatieaanpak en ecosystemen, zal een voorstel gemaakt worden voor een methodologie (stappenplan en samenwerking) voor het aanpakken van complexe innovatievraagstukken in een samenwerkend ecosysteem. Door een co-creatie aanpak zal vanaf dag 1 een proces van leren en verbeteren ingang gezet worden.

More information will follow soon.
 
 
Stay up-to-date
If you would like to achieve more information, or are interested in a similar project, please:
  
For more information on our approach to Co-creating Visions & Roadmaps, please download our brochure:
  TUe LightHouse - Vision & Roadmapping

share this page:  
webdesign:  


© 2021 TU/e LIGHTHOUSE