CO-CREATING VISIONS AND ROADMAPS
Visie en roadmap 'De toekomst van leren'

In 2011 werd Brainport Regio Eindhoven verkozen tot Slimste Regio ter wereld, en trad daarmee toe tot een select gezelschap. Brainport Regio Eindhoven werd slimste regio ter wereld onder andere door de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheid, en de getoonde innovatiekracht. Deze positie wil men in de toekomst verder versterken door innovatie in onderwijs in de breedste betekenis.

Een van de speerpunten van de gemeente Eindhoven is innovatie en educatie. Dit is een heel breed speerpunt, waarbinnen heel diverse aspecten, zoals levenslang leren, de aanpak van laaggeletterdheid, het klaslokaal van de toekomst, playfull leren, mediageletterdheid, maar ook het mediabeleid van de bibliotheek en de uitrol van infrastructuur, allemaal een rol spelen. Tegelijkertijd spelen heel veel organisaties uit de regio een rol bij de innovatie van educatie, waaronder onderwijsinstellingen en stichtingen, maar ook grote en kleine bedrijven, en andere organisaties.

De ambitie is om lopende initiatieven en mogelijke nieuwe projecten te stroomlijnen en een ecosysteem van samenwerkingspartijen te creeren met een gezamenlijk beeld op de gewenste toekomst van leren, waarbij technologische innovaties en sociaal/psychologische innovaties optimaal op elkaar afgestemd worden. Uitgangspunt hierbij is dat de lerende centraal staat, van basisonderwijs tot volwasseneneducatie. De vraag die aan LightHouse is gesteld is om in samenwerking met de betrokken partijen een visie en roadmap te creeren die het mogelijk maakt om op korte termijn stappen te nemen die bijdragen aan het lange termijn doel.

In het filmpje worden de visie en de roadmap kort toegelicht.
Eindrapportage
De eindrapportage van het project, waarin de visie en de roadmap voor Leren in Eindhoven 2030 uitgebreid zijn beschreven, is openbaar en beschikbaar.

Het eindrapport 'Leren in Eindhoven 2030 - Visie en roadmap voor de toekomst van educatie' is te downloaden als PDF (alleen beschikbaar in het Nederlands) ISBN 978-90-386-3527-9 / e-ISBN 978-90-386-3528-6.

De poster (A0 formaat) met de visualisatie van het gewenste scenario is beschikbaar als PDF (1,3MB):
  Poster Leren Ehv 2030 Gewenst Scenario A0.pdf
 
Het eindrapport ‘Leren in Eindhoven 2030 – Visie en roadmap voor de toekomst van educatie is beschikbaar in PDF formaat:
  Visie Roadmap Leren Eindhoven 2030.pdf

Eventueel is een gedrukte/gebonden versie van dit eindverslag te bestellen via:
  http://www.blurb.com/b/5004033-visie-en-roadmap-leren

De poster (A0 formaat) met de roadmap is beschikbaar als PDF (735KB):
  Poster Leren Ehv 2030 Roadmap A0.pdf
Implementatie
Voor de implementatie van de visie en roadmap zal de bestaande structuur van het lokaal innovatieprogramma worden benut. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de gemeente Eindhoven.
Stay up-to-date
Als u meer informatie wenst, of geïnteresseerd bent in een soortgelijk project:
  
Voor meer informatie over 'Co-creating Visions & Roadmaps', kunt u de brochure downloaden:
  TUe LightHouse - Vision & Roadmapping

share this page:  
webdesign:  


© 2021 TU/e LIGHTHOUSE